117: Άγνωστος: γύρω/πριν το 1800, λάδι σε καμβά

0 out of 5

Τιμή Εκκίνησης

Lot: 117 Τιμή Εκκίνησης: €800Εκτίμηση: €800 - €1200 Κατηγορίες: FAAJW2, Αντίκες, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Άγνωστος, γύρω/πριν το 1800, λάδι σε καμβά.

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού από τον Μέγα Κωνσταντίνο σε καθολικό ύφος,

94 x 72 εκ.

Φανερό κρακελάρισμα.