041: Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966)

0 out of 5

Τιμή Εκκίνησης

Lot: 041 Τιμή Εκκίνησης: €1300Εκτίμηση: €1500 - €2000 Κατηγορίες: FAAJW2, Αθήνα, Τέχνη

  Περιγραφή

  Περιγραφή

  Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966)

  Δυο γυμνές γυναίκες, σαγκίνα σε χαρτί, 43 x 41 εκ.

  Προέλευση

  Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα.

  Συλλογή Γ. Σπανάκη (βλ. σημειώσεις).

  Σημειώσεις

  Ανυπόγραφο, φέρει όμως σφραγίδα από το εργαστήριο του Γαλάνη, κ.δ.

  Στο πίσω μέρος του έργου υπάρχει και ενα τοπίο, δε φέρει όμως υπογραφή ούτε σφραγίδα.

  Η συλλογή του Γ. Σπανάκη αναφέρεται στη σελίδα 520, “Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΑΝΗ 1879-1966 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”, Αθήνα, 1983.