Παραλαβές έργων τέχνης, αντικών, κοσμημάτων και ρολογιών για τη φθινοπωρινή δημοπρασία μας

Παραλαμβάνουμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και ρολόγια, για την επόμενη δημοπρασία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@loudos.gr για μια δωρεάν εκτίμηση δημοπρασίας της συλλογής σας ή μεμονωμένων αντικειμένων.