Συντηρήτρια Γαλήνη Στεργίου

Η Στεργίου Γαλήνη είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Eκκλησιαστικής Aκαδημίας Θεσσαλονίκης, του τμήματος Διαχείρησης και Συντήρησης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε ως βοηθός συντηρητή, στο εργαστήριο συντήρησης βιβλίου-χαρτιού της βιβλιοθήκης “Κοραής”, Χίου υπό την επίβλεψη του συντηρητή Α. Πετρά. Επίσης, εργάστηκε εθελοντικά στο εργαστήριο κεραμικής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκης για την καταγραφή και ομαδοποίηση κεραμικών θραυσμάτων (όστρακα) και στο εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων, Θεσσαλονίκης, για την αποκατάσταση του αρχείου της μόνιμης έκθεσης του έργου «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη)», στην Θεσσαλονίκη.

Από το 2016 διατηρεί εργαστήριο συντήρησης στην Θεσσαλονίκη και έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία μέσω της ανάληψης έργων συντήρησης κινητών/ακίνητων από εκκλησίες και ιδιωτικές συλλογές.​